LPP proponuje rekordową dywidendę

Zarząd LPP zaproponował wypłatę rekordowej dywidendy w wysokości 450 zł na akcję. Środki na pokrycie tej propozycji pochodzić mają z kapitału zapasowego utworzonego z zysków z lat poprzednich.