MRPiT: Projekt dot. pracy zdalnej skierowany do konsultacji międzyresortowych, opiniowania i konsultacji publicznych (komunikat)

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii informuje: