Projekt noweli ustawy o finansach publicznych trafił do wykazu prac legislacyjnych

W ustawie o finansach publicznych znajdą się nowe kryteria pozwalające na wolniejsze tempo powrotu do pierwotnej formuły Stabilizującej Reguły Wydatkowej, wynika z wykazu prac legislacyjnych rządu. Zmiany zakładają też objęcie regułą m.in. wszystkich państwowych funduszy celowych.