Tabela kursów średnich NBP nr 093: A: NBP: 2021

Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2021-05-17