Węgry: Parlament unieważnił ustawę o finansowaniu NGO otrzymujących wsparcie z zagranicy

Parlament Węgier unieważnił we wtorek ustawę dotyczącą finansowania organizacji obywatelskich otrzymujących wsparcie z zagranicy, uznaną w zeszłym roku przez Trybunał Sprawiedliwości UE za sprzeczną z prawem unijnym.