FedEx rozszerza ofertę dla e-handlu także na Polskę

Po udanym starcie usługi FedEx International Connect Plus (FICP) w styczniu br., FedEx rozszerza jej zasięg o kolejne kraje w Europie. Teraz z oferty z określonym czasem dostaw w segmencie handlu elektronicznego mogą korzystać klienci w Polsce, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji, Włoszech, Hiszpanii, Austrii, Szwecji, Belgii i Holandii.