Raport KOBiZE o sytuacji na rynku CO2

Statystycznie uprawnienia do emisji CO2 ( EUA) w kwietniu 2021 r. zyskały na wartości blisko 15 proc. Licząc od 31maca do 30 kwietnia 2021 r. nastąpił wzrost cen uprawnień EUA na rynku spot giełd ICE oraz EEX (średnia) z 42,45 euro do 48,74 euro – informuje Krajowy Ośrodek Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) w raporcie z rynku CO2 za kwiecień 2021.